| 1606 021-75972000
بلیط هواپیما

شــرکت خدمــات مســافرت هوایی و گـردشگــری نوین سفر سپهر کهکشانی ( نوین تراول )

با هدف ارائه خدمات حمل و نقل و گردشگری به افراد حقیقی و حقوقی تاسیس شد. در طول سال های فعالیت همیشه رضایت کامل مسافران را اصلی ترین هدف خود قرار داده و با ارائه خدمات با کیفیت سعی در جلب رضایت مسافران داشته است.

خدمات ما

با هدف ارائه خدمات حمل و نقل و گردشگری به افراد حقیقی و حقوقی تاسیس شد. در طول سال های فعالیت همیشه رضایت کامل مسافران را اصلی ترین هدف خود قرار داده و با ارائه خدمات با کیفیت سعی در جلب رضایت مسافران داشته است.

با هدف ارائه خدمات حمل و نقل و گردشگری به افراد حقیقی و حقوقی تاسیس شد. در طول سال های فعالیت همیشه رضایت کامل مسافران را اصلی ترین هدف خود قرار داده و با ارائه خدمات با کیفیت سعی در جلب رضایت مسافران داشته است.