ورود یا عضویت
1606 - 021-75972000

مسافران دارای مدارک زیر می توانند به کشور انگلستان سفر کنند:

  1. پاسپورت اتحادیه اروپا / ایسلند / نروژ / سوئیس / انگلستان / کانادا / آمریکا / استرالیا
  2. انواع مجوزهای اقامت و کارت اقامت انگلستان ، مسافران دارای اقامت دائم که بیش از 2 سال خارج از انگلستان اقامت داشته اند ، مجوز آنان باطل گردیده و اجازه انجام پرواز به انگلستان را نخواهند داشت .
  3. ویزای دانشجویی انگلستان
  4. ویزای توریستی انگلستان
  5. مسافران به صورت ترانزیت به کشور آمریکا و کانادا

 

مسافران پس از ورود به این کشور می بایست به مدت 14 روز خود را در محل سکونت شخصی خود قرنطینه خانگی نمایند. همچنین کلیه مسافران قبل از سفر به کشور انگلستان می بایست نسبت به تکمیل فرم خود اظهاری پزشکی اقدام نمایند و در بدو ورود کپی فرم تکمیل شده را به پلیس گذرنامه در انگلستان تحویل نمایند.

استفاده از ماسک در طول پرواز و در فرودگاه ها الزامیست.

سایر نظرات

نظر خود را ثبت کنید