تعرفه بسته بندی بار

تعرفه بسته بندی بار مسافر فرودگاه مهرآباد

 

ردیف

شرح

ابعاد

قیمت به ریال

1

بسته بندی با کارتن همراه با 4 عدد تسمه

کوچک تا اندازه    30*30*30

140/000

متوسط تا اندازه    40*40*40

160/000

بزرگ تا اندازه      50*50*50

180/000

2

بسته بندی فقط با سلفون کامل

کوچک تا اندازه    30*30*30

100/000

متوسط تا اندازه    40*40*40

140/000

بزرگ تا اندازه      50*50*50

180/000

3

بسته بندی با نایلون حباب دار و سلفون کامل

کوچک تا اندازه    30*30*30

150/000

متوسط تا اندازه    40*40*40

200/000

بزرگ تا اندازه      50*50*50

250/000

4

هر عدد تسمه کشی

کوچک تا اندازه    30*30*30

20/000

متوسط تا اندازه    40*40*40

25/000

بزرگ تا اندازه      50*50*50

30/000

5

یونولیت

کوچک

200/000

بزرگ

250/000

6

هرمتر نایلون حباب دار

60/000

7

بسته بندی کالسکه کودکان فقط با سلفون کامل

250/000

8

بسته بندی ویلچر فقط با سلفون کامل

300/000

9

بسته بندی کوله پشتی فقط با سلفون کامل

50/000

10

بار غیر متعارف

توافقی